Протоколи

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 25.09.2017 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 18.09.2017 година  

Протокол на годишно-отчетно събрание на АБАС проведено на 17.11.2016 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 11.10.2016 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 04.11.2015 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 02.11.2015 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 16.10.2015 година   

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 26.09.2015 година   

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 16.01.2015 година  

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 04.11.2014 година  

  Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 26.09.2014 година  

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 25.06.2014 година  

Протокол от годишното отчетно събрание на АБАС проведено на 31.01.2014 година   

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 14.12.2013 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 27.09.2013 година   

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 24.04.2013 година  

 Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 31.01.2013 година   

Протокол от годишното отчетно заседание на АБАС проведено на 30.11.2012 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 16.11.2012 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 19.10.2012 година  

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 19.03.2012 година  

Протокол от годишно отчетно събрание на АБАС проведено на 02.12.2011 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 20.09.2011 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 07.10.2010 година 

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 06.10.2010 година

Протокол от заседание на УС на АБАС проведено на 30.04.2010 година

Протокол от заседание на УС на АБАС проведенo на 29.03.2010 година

 
Новини
Програма на мероприятията организирани от Европейска асоциация на административните съдии през 2018