Отчети

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2016 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2015 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2014 година

Финансов отчет за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2014 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2013 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2012 година

Финансов отчет за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2012 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2011 година

Доклад за дейността на асоциацията на българските административни съдии през 2010 година

Националният съдия като Европейски съдия - Хайнрих ЦЕНЗ, съдия във ВАС на Р Австрия, председател на Европейската асоциация на административните съдии 

Доклад за дейността на сдружението с нестопанска цел "Асоциация на българските административни съдии" за 2009 година

Доклад на Стефка Стоева - Председател на Асоциацията на българските административни съдии, Атанаска Дишева - съдия във ВАС и Светлана Борисова - председател на Административен съд - Добрич, за участието в Генералната асамблея на Асоциацията на Европейските административни съдии, проведена в гр. Фрайбург, ФР Германия

Доклад на Атанаска Дишева - съдия във ВАС и Светлана Борисова - председател на Административен съд - град Добрич за участието в Годишната конференция на Асоциацията на Германските административни съдии, проведена в град Фрайбург, ФР Германия

Доклад за дейността на сдружението с нестопанска цел “Асоциация на българските административни съдии” за 2008 година

Доклад за дейността на сдружението с нестопанска цел “Асоциация на българските административни съдии” от създаването й към месец декември 2008 година

Отчет за участието в конференцията в Париж, 09-10 октомври 2008 година

Доклад относно участието в Програмата за обмен за 2008 г., организирана от Европейската мрежа за обучение и подготовка на магистрати  

 
Новини
Програма на мероприятията организирани от Европейска асоциация на административните съдии през 2018