Новини
Весели Празници!

Продължава...
 
Конференция по европейско право в областта на опазване на околната среда и водите
Продължава...
 
Първи регионален семинар по проект “Административно правосъдие и развитие на гражданското общество"
Продължава...
 
Български магистрати ще посетят Европейския парламент преди оповестяването на доклада на ЕК
Продължава...
 
Отчетен доклад за дейността на сдружението „Асоциация на българските административни съдии” от създаването му към месец декември 2008 год.
 
Бюджетни субсидии за НПО 2008
Продължава...
 
Асоциацията на българските административни съдии бе единодушно приета за член на Асоциацията на европейските административни съдии с решение на Общото й събрание, проведено на 23 май 2008 г. в гр. Бари, Италия
 
На 12.10.2007 г. в София бе учредена Асоциация на българските административни съдии
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 Следваща > Последна >>

Резултати 27 - 34 от 34
Новини
Покана за общо събрание на АБАС

П О К А Н А

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин" гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2017г.

2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2017г.

3.Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2018г.

4.Доклад на Контролния съвет.

5.Избор на ново ръководство на Асоциацията-Управителен съвет и Контролен съвет.

6.Разни

В съотвествие с разпоредбата на чл.15, ал.З от Устава уведомяват се членовете на асоциацията,че едно лице може да представлява пред Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

Поканата за Общото събрание следва да бъде обявена най-малко един месец преди датата на събранието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

От УС на АБАС

Програма на отчетното събрание на АБАС.