Новини
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ 28-29.11.2014 ГОДИНА
Продължава...
 
АБАС организира екскурзия до Австрия в началото на месец септември 2014 година.

Продължава...

 
Възпитаник на ВТУ взе наградата "Студент по право 2013"

Продължава...

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1213746

 

 

 

 
ПРОГРАМА НА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ
Продължава...
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ ЗА 2013 г.
Продължава...
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
Продължава...
 
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ на Асоциацията на българските административни съдии за финансовата 2014 година
Продължава...
 
Награда "Студент по право за 2012 година"
Продължава...
 
Поздравителен адрес от съюза на съдиите
Продължава...
 
Поздравителен адрес от ВАС
Продължава...
 
Поздравителен адрес от съюза на юристите
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 Следваща > Последна >>

Резултати 14 - 26 от 34
Новини
Покана за общо събрание на АБАС

П О К А Н А

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин" гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2017г.

2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2017г.

3.Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2018г.

4.Доклад на Контролния съвет.

5.Избор на ново ръководство на Асоциацията-Управителен съвет и Контролен съвет.

6.Разни

В съотвествие с разпоредбата на чл.15, ал.З от Устава уведомяват се членовете на асоциацията,че едно лице може да представлява пред Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

Поканата за Общото събрание следва да бъде обявена най-малко един месец преди датата на събранието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

От УС на АБАС

Програма на отчетното събрание на АБАС.